Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych  

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe standardowo zapisują IP Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzasz, strony internetowe, które odwiedzasz na naszej stronie oraz datę i czas trwania wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznego przekazywania stron internetowych i bezpiecznego działania serwera. Indywidualna ocena tych danych nie ma miejsca.  

Jeśli prześlesz nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te zostaną zapisane na naszych serwerach w trakcie tworzenia kopii zapasowych danych. Wykorzystamy Twoje dane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania. Państwa dane będą traktowane jako ściśle poufne. Nie będą one przekazywane osobom trzecim.  

Podmiot odpowiedzialny:  
HSF E-Commerce Sp. z o.o.  
ul. Szkolna 58  
62-070 Gołuski  
Polska  

Telefon : +48 61 64 88 900  
E-mail : info@hsf-ecommerce.com  

Dane osobowe  

Dane osobowe to dane o Tobie. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Nie musisz ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach możemy potrzebować Twojego nazwiska i adresu oraz innych informacji, aby zapewnić Ci usługę, o którą prosiłeś.  

To samo dotyczy sytuacji, gdy na życzenie dostarczamy Państwu materiały informacyjne lub gdy odpowiadamy na Państwa zapytania. W takich przypadkach zawsze zwracamy na to uwagę. Ponadto przechowujemy tylko te dane, które zostały nam przekazane automatycznie lub dobrowolnie.  

Kiedy korzystasz z jednej z naszych usług, z reguły zbieramy tylko te informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci naszej usługi. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, ale jest to dobrowolne. Zawsze, gdy przetwarzamy dane osobowe, robimy to w celu dostarczenia Ci naszej usługi lub realizacji naszych celów handlowych.  

Automatycznie zapisywane dane  

Pliki dziennika serwera  
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:  

 • Data i godzina złożenia wniosku  

 • Nazwa żądanego pliku  

 • Strona, z której zażądano pliku  

 • Status dostępu (plik przeniesiony, plik nie znaleziony itp.)  

 • Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny  

 • Pełny adres IP komputera żądającego  

 • objętość przekazywanych danych  

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.  

Ze względu na bezpieczeństwo techniczne, w szczególności w celu obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy, dane te są przez nas przechowywane przez krótki okres czasu. Na podstawie tych danych nie możemy wyciągać wniosków na temat poszczególnych osób. Najpóźniej po siedmiu dniach dane te są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak że nie jest już możliwe ustalenie powiązania z konkretnym użytkownikiem. Dane są przetwarzane w formie anonimowej również do celów statystycznych; nie są one porównywane z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim, nawet we fragmentach. Tylko w ramach naszych statystyk serwera, które publikujemy co dwa lata w naszym sprawozdaniu z działalności, prezentowana jest liczba odsłon.  

Cookies  
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przechowywać informacje na Twoim komputerze w postaci plików cookies. Cookies to małe pliki, które są przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i zapisywane na jej dysku twardym. Zapisywany jest jedynie adres protokołu internetowego - bez danych osobowych. Informacje te, zapisane w plikach cookies, pozwalają nam na automatyczne rozpoznanie Państwa przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, ułatwiając Państwu korzystanie z niej. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.  

Oczywiście możesz również odwiedzić naszą stronę internetową bez akceptacji plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby Twój komputer został rozpoznany przy następnej wizycie, możesz również odmówić stosowania plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki na "odrzucanie plików cookie". Odpowiednią procedurę znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojej przeglądarki. W przypadku odmowy stosowania plików cookie może to jednak ograniczyć korzystanie z niektórych obszarów naszej strony internetowej.  

Mapy Google  
Ta strona internetowa wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania map i tworzenia wskazówek. Mapy Google są obsługiwane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  

Korzystając z map Google na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie zebranych danych oraz danych dostarczonych przez użytkownika przez Google, jednego z jego agentów lub osoby trzecie.  
Warunki korzystania z Map Google można znaleźć tutaj .  
Politykę prywatności Map Google można zobaczyć tutaj.  

Bezpieczeństwo  
Wdrożyliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący dla nas usługodawcy są związani obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

Zawsze, gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasze oświadczenia o ochronie danych są stale aktualizowane. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo najnowszą wersję.  

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo najnowszą wersję. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zamieścimy te zmiany na naszej stronie internetowej.  

Wszyscy zainteresowani i odwiedzający naszą stronę internetową mogą się z nami skontaktować w sprawach ochrony danych pod adresem:  

Pan Christian Volkmer  

Project 29 GmbH & Co KG  
Ostengasse 14  
93047 Regensburg  

Telefon: 0941 2986930  
Faks: 0941 29869316  
E-mail: anfragen@projekt29.de  
Internet: www.projekt29.de  

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa kompleksowo o przetwarzaniu Państwa danych w naszej firmie oraz o przysługujących Państwu roszczeniach i prawach w zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (EU GDPR).  

 

Wymagania dotyczące informacji zgodnie z art. 13 RODO  

 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?  

Odpowiedzialny jest  

HSF E-Commerce Sp. z o.o.  
ul. Szkolna 58  
62-070 Gołuski  
Polska  

Telefon : +48 61 64 88 900  
E-mail : info@hsf-ecommerce.com  

Inspektorem ochrony danych w firmie jest  

Pan Christian Volkmer  

Project 29 GmbH & Co KG  
Ostengasse 14  
93047 Regensburg  

Telefon: 0941 2986930  
Faks: 0941 29869316  
E-mail: anfragen@projekt29.de  
Internet: www.projekt29.de  

 

2. jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?  

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w związku z zainicjowaniem lub realizacją umowy, na podstawie zgody lub w związku z Twoim zgłoszeniem do nas lub w związku z Twoim zatrudnieniem u nas.  

Dane osobowe obejmują:  

Twoje dane główne/kontaktowe, w przypadku klientów obejmuje to np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe, jeśli dotyczy.  

W przypadku kandydatów i pracowników są to np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane z CV i referencji, dane bankowe, przynależność religijna, zdjęcia.  

W przypadku partnerów biznesowych są to np. imię i nazwisko ich przedstawiciela prawnego, nazwa firmy, numer rejestru handlowego, numer NIP, numer firmy, adres, dane kontaktowe osoby kontaktowej (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe.  

W przypadku osób odwiedzających naszą firmę, obejmuje to imię i nazwisko oraz podpis.  

W przypadku dziennikarzy jest to imię i nazwisko, adres e-mail, numer faksu.  

W przypadku uczestników loterii jest to imię i nazwisko, adres e-mail.  

Przetwarzamy również następujące inne dane osobowe:  

 • Informacje o charakterze i zawartości danych dotyczących umów, danych dotyczących zamówień, danych dotyczących obrotu i odbioru, historii klientów i dostawców oraz dokumentów konsultacyjnych,  

 • Dane dotyczące reklamy i sprzedaży,  

 • Informacje z Twojego elektronicznego ruchu z nami (np. adres IP, dane do logowania),  

 • inne dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie naszych relacji biznesowych (np. w rozmowach z klientami),  

 • Dane, które sami generujemy z danych głównych / kontaktowych i innych danych, np. poprzez analizy zapotrzebowania klientów i potencjału klientów,  

 • dokumentacja Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie np. newsletterów.  

 • Sesje zdjęciowe w kontekście wydarzeń  

 

3. w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?  

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz federalnej ustawy o ochronie danych z 2018 r., z późniejszymi zmianami:  

 • w celu wypełnienia (przed)umownych zobowiązań (art. 6 ust. 1lit.b DS-GVO):  

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji umów online lub w jednym z naszych oddziałów, w celu realizacji umów dla Państwa pracowników w naszej firmie. Dane są przetwarzane w szczególności przy inicjowaniu działalności oraz przy realizacji umów z Państwem.  

 • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c DS-GVO):  

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, np. z niemieckiego kodeksu handlowego lub niemieckiego kodeksu podatkowego.  

 • w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit.f DS-GVO):  

Na podstawie wyważenia interesów przetwarzanie danych może mieć miejsce poza faktyczną realizacją umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów ma miejsce np. w następujących przypadkach:  

 

 • Reklama lub marketing (patrz nr 4),  

 • Środki do zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów;  

 • Prowadzenie bazy danych klientów całej grupy w celu poprawy obsługi klienta  

 • w ramach postępowania sądowegoWysyłanie informacji niepromocyjnych i komunikatów prasowych.  

 • w zakresie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1lit.a DSGVO):  

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu wysyłania Ci naszego newslettera, publikowania zdjęć, konkursów itp. to wykorzystamy Twoje dane tylko w tym celu.  

 

4) przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych  

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach reklamowych, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.  

Zgodnie z warunkami prawnymi § 7 ust. 3 UWG (niemiecka ustawa o nieuczciwej konkurencji) jesteśmy uprawnieni do wykorzystania podanego przez Państwa adresu e-mail przy zawieraniu umowy o bezpośrednią reklamę naszych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów otrzymają Państwo od nas niezależnie od tego, czy zapisali się Państwo na newsletter.  

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas takich zaleceń drogą elektroniczną, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu w tym celu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Do tego celu wystarczy wiadomość w formie tekstowej. Oczywiście w każdym e-mailu zawsze znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji.  

 

Kto otrzymuje moje dane?  

Jeśli korzystamy z usługodawcy w sensie przetwarzania zleconego, nadal pozostajemy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. Wszyscy zlecający przetwarzanie są zobowiązani umową do poufnego traktowania Państwa danych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczenia usługi. Zlecone przez nas podmioty przetwarzające otrzymują Państwa dane w zakresie, w jakim potrzebują ich do realizacji swoich usług. Są to np. dostawcy usług IT, których potrzebujemy do obsługi i bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego, a także wydawcy reklam i adresów dla naszych własnych kampanii reklamowych.  

Państwa dane są przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów wspiera podnoszenie jakości danych istniejących klientów (czyszczenie duplikatów, wskaźniki przeniesienia/zgonu, korekta adresu) oraz umożliwia wzbogacenie o dane ze źródeł publicznych.  

W przypadku obowiązku prawnego oraz w ramach postępowania sądowego odbiorcami Państwa danych mogą być organy i sądy, a także audytorzy zewnętrzni.  

Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ubezpieczeniowe, banki, agencje kredytowe i usługodawcy w celu inicjowania i realizacji umów.  

 

6. Jak długo będą przechowywane moje dane?  

Przetwarzamy Państwa dane do czasu zakończenia stosunku handlowego lub do czasu upływu obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (np. z niemieckiego kodeksu handlowego, niemieckiego kodeksu podatkowego lub niemieckiej ustawy o czasie pracy); ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód.  

 

7. Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?  

 Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do państwa trzeciego. Przekazanie danych następuje w indywidualnych przypadkach tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.  

 

8. Jakie mam prawa do ochrony danych osobowych/prawa własności?  

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi zgodnie z wymogami prawa ochrony danych.  

Prawo do informacji:  

Możesz zażądać od nas informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane.  

Prawo do sprostowania:  

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, możesz w każdej chwili zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.  

Prawo do usunięcia danych:  

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie koliduje z Państwa uzasadnionymi interesami w zakresie ochrony. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie danych, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków retencyjnych.  

Niezależnie od skorzystania z prawa do usunięcia danych, usuniemy je niezwłocznie i całkowicie, o ile nie będzie istniał prawny lub ustawowy obowiązek zachowania danych w tym zakresie.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:  

Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli  

 • kwestionujesz poprawność danych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych.  

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia danych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania,  

 • nie potrzebujemy już danych do zamierzonego celu, ale dane te są nadal potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub  

 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.  

Prawo do przenoszenia danych:  

Możesz zażądać, abyśmy dostarczyli Ci dane, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz abyś mógł przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że  

 • przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, która może zostać odwołana, lub w celu wykonania umowy między nami; oraz  

 • to przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.  

Jeśli jest to technicznie wykonalne, możesz zażądać od nas przekazania Twoich danych bezpośrednio do innego administratora danych.  

Prawo do sprzeciwu:  

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane z uwagi na uzasadniony interes, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych; dotyczyłoby to również profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez podawania przyczyn.  

Prawo do odwołania:  

Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy polskie lub europejskie prawo ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Oczywiście masz również prawo skontaktować się z właściwym dla Ciebie organem nadzorczym, czyli odpowiednim państwowym urzędem nadzoru nad ochroną danych.  

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw wobec nas, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. W przypadku wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.  

Właściwym organem skargowym jest:  
Urząd Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa  
Infolinia: 606-950-000  
Strona internetowa:  
https: //uodo.gov.pl/en  

 

9. Czy jestem zobowiązany do podania danych?  

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, którą Państwo z nami zawarli. Jeżeli nie podadzą nam Państwo tych danych, będziemy musieli z reguły odmówić zawarcia umowy lub nie będziemy mogli dłużej wykonywać istniejącej umowy i w konsekwencji będziemy musieli ją rozwiązać. Nie są Państwo jednak zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do danych, które nie są istotne dla realizacji umowy lub które nie są wymagane przez prawo.