Consulting

Success via advice

In logistics, we have a natural advantage over our competitors, which we want to increase even further with every step. That's why we are committed to working closely with your company and developing a joint strategy so that together we can confidently reach for further successes.

Logistyka meblowa

Logistyka meblowa, w której się specjalizujemy jest zagadnieniem szczególnym – wymaga tyle samo stanowczości i zdecydowanego działania, co delikatności i dbałości o powierzony towar. Meble to towar bardzo specyficzny: z jednej strony dość duży gabarytowo i trudny do transportowania ze względu na nieregularne kształty, z drugiej strony – niezwykle delikatny. Z dumą możemy przyznać, że nasze działania w ramach fullifilment i logistyki meblowej w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesów naszych partnerów.


Podział zadań


Procesy logistyczne to podstawa w każdym przedsiębiorstwie, aby mogło ono dysponować odpowiednimi, zoptymalizowanymi pod jego potrzeby rozwiązaniami logistycznymi.

Oferujemy profesjonalne zarządzanie projektem i stały kontakt.