Logistyka e-commerce

E-commerce

Rozwój handlu elektronicznego miał spory wpływ na wiele aspektów branży logistyczne, jednak sprawna obsługa magazynów to podstawa przedsiębiorstwa e-commerce. Przygotowanie i zorganizowanie przestrzeni magazynowej, przepływ danych to fundament dla magazynu e-commerce.

Naszą ofertę w Polsce skupiamy na obsłudze logistycznej handlu internetowego dla producentów mebli od organizacji transportu, poprzez magazynowanie i obsługę dystrybucji. Co ważne, zajmujemy się także logistyką drobnych towarów!

Jakość usług

Najważniejsze są dla Nas działania prowadzące do zapewnienia i utrzymania najwyższych jakości usług.

Wymaga to realizacji zamówień w jak najkrótszym czasie, unikania pomyłek oraz poczucia komfortu klienta.

W HSF e-commerce wyci ą gamy wnioski, szukamy nowych rozwi ą za ń , udoskonalamy prac ę magazynu. Pozostajemy w zgodzie z najnowszymi trendami i wybiegamy my ś l ą w przysz ł o ść . Nasze dzia ł ania prowadz ą nas do ci ą g ł ego ROZWOJU!


Discover more

Wartość sprzedaży

Rynek mebli i produktów wyposa ż enia wn ę trz nale ż y do najszybciej rosn ą cych sektorów e-commerce na ś wiecie. Jednocze ś nie meble i sprz ę t wielkogabarytowy to jeden z najtrudniejszych produktów do sprzeda ż y online. Naszym zadaniem jest przechowa ć i dostarczy ć meble tak,aby nie ucierpia ł y w trakcie magazynowania oraz transportu. Bo meble potrzebuj ą szczególnej troski!13% sprzedaży detalicznej generowanej jest właśnie przez sprzedaż internetową, a wartość stale rośnie.

Z przyjemnością przygotujemy indywidualnie, dopasowana do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa ofertę.

Learn more

Elastyczność systemu

Zadowolenie naszego klienta jest kluczowym aspektem w realizacji zamówienia. Istotnym elementem jest komunikacja w czasie rzeczywistym oraz dostęp do aktualnych danych dotyczących jego zamówienia na wszystkich etapach jego realizacji.

Elastyczność procesów oraz sprawność ich wykonania jest priorytetowym zadaniem dla naszego systemu WMS. Z tego powodu cały czas szukamy możliwości rozbudowywania oraz dostosowywania systemu pod preferencje naszych klientów.

Choć dawniej logistyka polegała po prostu na transporcie towarów z miejsca na miejsce, dziś branża ta musi stawić czoła wielu nowym wyzwaniom, takim jak: zmiany sezonowe, zamówienia przychodzące, prośby o spotkania od klientów czy w końcu efektywne zarządzanie zwrotami.

Wspieramy Cię w spełnianiu tych wymogów.

Jesteśmy oddanym partnerem logistycznym w każdej kwestii.

Discover more