Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe automatycznie zapisują adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzacie, podstrony na naszej stronie internetowej, które odwiedzacie oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznej transmisji stron internetowych i bezpiecznej pracy serwera. Nie dokonujemy spersonalizowanej oceny tych danych. 

W przypadku przesłania nam danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te będą przechowywane na naszych serwerach w trakcie tworzenia kopii zapasowej danych. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas tylko w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Dane będą traktowane jako ściśle poufne. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Podmiot odpowiedzialny:
HSF E-Commerce Sp. z o.o.
ul. Szkolna 58
62-070 Gołuski
Polska

Telefon: +48 61 64 88 900
E-Mail: info@hsf-ecommerce.com

Dane osobowe

Dane osobowe to dane o Państwu. Obejmują one imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Możecie Państwo również nie ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa imienia i adresu, jak również dalszych informacji, aby móc zaoferować żądaną usługę.  

To samo dotyczy sytuacji, gdy dostarczamy Państwu materiały informacyjne na żądanie lub odpowiadamy na Państwa pytania. W takich przypadkach zawsze dodatkowo będziemy zwracać Państwu na to uwagę. Ponadto przechowujemy tylko te dane, które zostały nam przesłane automatycznie lub dobrowolnie. 

Jeśli korzystacie Państwo z którejś z naszych usług, zazwyczaj gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia tych usług. Możemy poprosić o dalsze informacje, których podanie jest dobrowolne. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, robimy to w celu zapewnienia Państwu realizacji naszych usług lub realizacji naszych celów komercyjnych.

Automatycznie przechowywane dane

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Data i godzina złożenia zapytania,
 • Nazwa żądanego pliku,
 • Strona, z której zgłoszono żądanie pliku.
 • Status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.)
 • stosowana przeglądarka internetowa i system operacyjny
 • pełny adres IP komputera składającego zgłoszenie
 • ilość przesyłanych danych

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania poprawą stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.    

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer WWW, przechowujemy te dane przez krótki okres czasu. Na podstawie tych danych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić analiz na temat poszczególnych osób. Najpóźniej po upływie siedmiu dni dane są anonimizowane na poziomie domeny poprzez skrócenie adresu IP tak, że nie jest już możliwe ustalenie odniesienia do indywidualnego użytkownika. Ponadto dane te są przetwarzane anonimowo dla celów statystycznych; nie są porównywane z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim, nawet w formie wyciągów. Tylko w ramach statystyk naszego serwera, które publikujemy co dwa lata w naszym sprawozdaniu z działalności, wyświetlana jest liczba odsłon.

Ciasteczka (Cookies)
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przechowywać informacje na Twoim komputerze w formie plików cookie. Cookies to małe pliki, które są przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia. W tym miejscu zapisywany jest tylko adres protokołu internetowego – bez danych osobowych. Informacje te, przechowywane w plikach cookie, pozwalają na automatyczne rozpoznanie użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, co ułatwia korzystanie z niej. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Oczywiście można również odwiedzić naszą stronę internetową bez akceptowania plików cookie. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasz komputer był rozpoznany przy następnej wizycie, możesz również odmówić używania plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce na „Nie zezwalaj na zapis i odczyt w plikach cookie”. Odpowiednią procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik odrzuci stosowanie plików cookie, mogą istnieć ograniczenia w korzystaniu z niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Google Maps
Ta witryna internetowa wykorzystuje mapy Google Maps do wyświetlania map i lokalizacji firmy. Google Maps jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Korzystając z Google Maps na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zbieranych i wprowadzanych automatycznie przez Google, jednego z jej agentów lub osoby trzecie.
Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć tutaj.
Polityka prywatności Google Maps jest dostępna tutaj.

Bezpieczeństwo i ochrona
Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zawsze, gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed ich przesłaniem. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasza polityka prywatności danych osobowych jest stale aktualizowane. Upewnij się, że masz najnowszą wersję.

Prawa, których to dotyczy

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przekazywania danych i prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Prawo do informacji:
Mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania:
Jeśli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia:
Mogą Państwo żądać, abyśmy usunęli Państwa dane, jeśli przetwarzamy je w sposób niezgodny z prawem lub jeśli przetwarzanie danych w sposób niezgodny z Państwa uzasadnionymi interesami w zakresie ochrony danych. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków w zakresie przechowywania.

Niezależnie od skorzystania z Państwa prawa do usunięcia danych, usuniemy Państwa dane natychmiast i całkowicie, o ile nie istnieje prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania danych w tym zakresie. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzanie danych, jeśli:

 • Kwestionują Państwo poprawność danych – na okres, który pozwala nam zweryfikować poprawność danych.
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo usunięcia danych i żądacie w zamian ograniczenia wykorzystania danych,
 • dane nie są nam już potrzebne do zamierzonego celu, ale nadal są potrzebne do dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych, lub
 • sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu danych.
 • Prawo do przekazywania danych:
  Mogą Państwo zażądać, abyśmy udostępnili Państwu dane, które Państwo nam dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym maszynowo formacie oraz abyśmy mogli przekazać te dane innej odpowiedzialnej osobie bez naszej przeszkody, pod warunkiem, że

  • przetwarzamy te dane na podstawie podanej i możliwej do odwołania przez Państwa umowy lub w celu realizacji zawartej między nami umowy, oraz
  • ilość przesyłanych danych
  • Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o bezpośrednie przekazanie danych osobowych innym administratorom danych.

   Prawo do sprzeciwu:
   Jeśli przetwarzamy Państwa dane z uzasadnionych powodów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu; dotyczy to również profilowania w oparciu o te postanowienia. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub też przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny.

   Prawo do odwołania się:
   Jeśli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszamy polskie lub europejskie przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich pytań. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzorczym, odpowiednim urzędem państwowym ds. ochrony danych osobowych.

   Jeśli chcą Państwo dochodzić któregokolwiek z powyższych praw wobec nas, prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości.

   Urząd właściwy do składania skarg:

   Urząd Ochrony Danych Osobowych

   Stawki 2
   00-193 Warszawa
   Polska
   Infolinia: 606-950-000


   Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na wprowadzenie nowych technologii. Upewnij się, że masz najnowszą wersję polityki prywatności. Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany, zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

   Wszyscy zainteresowani i odwiedzający naszą stronę internetową mogą skontaktować się z nami w przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych:

   Pan Christian Volkmer
   Project 29 GmbH & Co. KG
   Ostengase 14
   93047 Ratyzbona, Niemcy

   Telefon: 0941 2986930
   faks: 0941 29869316
   E-mail:  anfragen@projekt29.de
   Internet:  www.projekt29.de

 

Aktualizacja: wrzesień 2019 r.
Zapisz politykę prywatności w formacie PDF/drukowanie.
Jeśli nie masz zainstalowanego czytnika PDF do przeglądania lub drukowania dokumentów, możesz go bezpłatnie pobrać np. na stronie www.adobe.com.