POLITYKA JAKOŚCI

Celem wszystkich naszych działań jest dostarczanie Klientom usług cechujących się najwyższą jakością. Każdego klienta traktujemy, jak Partnera; inwestujemy środki i zasoby służące do określenia i spełnienia wymagań klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia przy jednoczesnej dbałości o spełnianie innych wymagań np. prawnych, do których stosowania jesteśmy zobligowani. 

Jakość realizowanych usług oznacza dla nas indywidualne podejście do każdego zagadnienia, w którym nasz Klient otrzymuje fachowe doradztwo oraz świadczenie najwyżej jakości usług. Miernikiem naszej pracy jest zadowolenie naszych Klientów. 

Aby spełnić powyższe standardy chcemy: 

  • Identyfikować oczekiwania Klientów w stosunku do naszych usług, a następnie dążyć do ich spełniania, 

  • Kwalifikować dostawców pod kątem zdolności do spełnienia naszych wymagań,  

  • Doskonalić własne umiejętności i podwyższać kwalifikacje pracowników,  

  • Dbać o to, aby każdy pracownik był świadomy swojego wkładu w jakość wykonywanej pracy i budowanie SZJ, 

  • Dbać o terminowość podejmowanych działań, 

  • Systematycznie podwyższać jakość świadczonych usług, 

  • Poszerzać bazę naszych klientów oraz granice rynku, na którym świadczymy usługi 

  • Rozwijać się poprzez inwestycje w nowe technologie oraz poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań,  

  • Przeprowadzać okresowe przeglądy Polityki Jakości, celów strategicznych i operacyjnych oraz ryzyk i szans pod kątem zapewnienia ich ciągłej przydatności i adekwatności.  

Dbając o wysoką jakość naszych usług dokładamy wszelkich starań, aby działania te wywierały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, emisję odpadów i zużycie surowców naturalnych. 

Niniejsza Polityka Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2015 została przekazana całemu personelowi HSF E-Commerce Sp. z o.o. jako obowiązujący standard postępowania przy realizowaniu codziennych obowiązków.

Zarząd HSF E-Commerce Sp. z o.o.

Sady, 02.12.2019 r.